Author: Alex

  • CÁCH ĐẶT TÊN FILE

    Kiểu đặt tên file phổ biến nhất hiện nay là thể hiện đúng nội dung của tài liệu. Ví dụ Hàng tạm nhập tái xuất tháng 10, Danh mục hàng chưa có C/O, Báo cáo thanh khoản quý III năm 2005… Những cái tên này không có vấn đề gì với đa phần mọi người,…