• LUẬN,  TRUYỆN

    THƯƠNG LY Tuyết Linh Chi

    Như Ái nói, thì câu chuyện nên mang tên Thương Doanh thay vì Thương Ly. Đối với Ái, đó là cách thể hiện rằng cô thiện cảm với nữ thứ hơn nữ chính. Nhưng đối với tôi, đấy lại là một cách diễn tả khác về nội dung, rằng hạnh phúc chẳng ở bên ai cả. Bất hạnh lẽ ra không nặng nề đến thế, mà cuối cùng vẫn cứ nặng nề.

  • LUẬN,  TRUYỆN

    ÁI HẬN VÔ NGÂN Tuyết Linh Chi

    Thế kỷ 16, có chàng thiếu niên yêu nghề thuốc, sống ở một xứ mà bản tuyên ngôn độc lập cũ của nước ta từng gọi bằng cái tên trìu mến là Ngô. Vào thời đại mà ngay châu Âu văn minh còn hạn chế giải phẫu, thì chàng thiếu niên lại được tạo điều kiện thoải mái bươi vầy thân thể con người, nhặt ra những bộ phận có ích đem ngâm rượu, còn lại táng ở cái hố sau nhà. Nhờ thứ phân bón đặc biệt này mà cây cối ở đây tốt tươi đặc biệt.