• LUẬN,  TRUYỆN

    THẾ GIỚI THỰC Kirino Natsuo

    Truyện gồm 8 chương, mỗi chương bài trí qua lời dẫn của một nhân vật, tái hiện cùng một sự kiện và tự sự về tiền nhân hậu quả của sự kiện ấy qua các góc nhìn khác nhau. Cấu trúc tương tự Hai mươi giờ (Húsz óra) của Sánta Ferenc, hoặc quen thuộc hơn là, Bốn bề bờ bụi (Yabu no Naka) của Akutagawa Ryunosuke.