• LUẬN,  PHIM

    SAVING GENERAL YANG – giải cứu tướng gia

    Saving General Yang (Trung liệt Dương gia tướng 忠烈楊家將 hay Giải cứu tướng gia), về cơ bản được xây dựng trên tích “Tam anh trận vong” trong Dương gia tướng Diễn nghĩa. Phim bấm máy từ 8.2011, đến 4.4.2013 công chiếu trên toàn thế giới và 19.4 tới đây open beta trên các rạp chiếu Việt Nam. Phim do Hồng Kông sản xuất nhưng tỏ thái độ thân Đài rõ rệt, cái này nói sau.