• LUẬN,  PHIM

    LỜI THÚ NHẬN CỦA EVA – vì sao San San sẽ không lấy Nguyên Nguyên

    Chỉ còn bốn buổi chiếu nữa thì hết Lời thú nhận của Eva. Bốn tháng trời là quãng thời gian quá dài cho một bộ phim truyền hình có không gian nhỏ hẹp, ít sự kiện, ít nhân vật, ít cao trào như thế. Hai mươi, hoặc rộng rãi hơn, hai mươi lăm tập là vừa vặn. Nhưng trông danh sách tài trợ thảm thương và diện mạo thiếu thốn của phim, có thể hình dung được lý do vì sao nó cần lê thê như vậy.

  • LUẬN,  PHIM

    LỜI THÚ NHẬN CỦA EVA

    Đi xuống nhà lấy cái kẹo ăn, chợt nghe mẹ bảo: Thằng này không đẹp lắm nhưng dễ thương. Phải quay ngay sang nhìn vô tuyến xem là thằng nào, vì từ xưa đến giờ mẹ khen có mỗi hai thằng dễ thương, một là Cha In Pyo, hai là Huỳnh Hiểu Minh. Lần này, hoá ra là Hứa Vĩ Văn.