• DỊCH

    TÂY DU HÀNG MA THIÊN (2) Huyền Trang giã từ sư phụ

    [TÂY DU – HÀNG MA THIÊN | Kim Hà Tại – Châu Tinh Trì | Alex dịch] – Sư phụ, vì sao chúng ta phải trừ ma? – Trên đường đi, Huyền Trang cứ lải nhải hỏi mãi. – Ma là nỗi sợ, là dục vọng và nhẫn tâm trong lòng chúng ta – Sư phụ luôn trả lời như vậy. – Sư phụ, ma là gì? – Vì chỉ có trừ hết ma trong lòng và trên đời thì mới có thể kiến tạo nên thế giới ngập tràn yêu thương.

  • DỊCH

    TÂY DU HÀNG MA THIÊN (1) Hạt cát trong lòng cát chảy

    [TÂY DU – HÀNG MA THIÊN | Kim Hà Tại – Châu Tinh Trì | Alex dịch] Lưu Sa hà quanh năm nước đục ngàu ngàu, vĩnh viễn không nhìn thấy đáy. Cũng như sống trong nước ấy, vĩnh viễn không nhìn thấy nhân gian vậy. Sa Tăng thường tĩnh tọa dưới đáy nước, ngẫm nghĩ những vấn đề gã nghĩ mãi không thông. Năm ấy gã còn chưa xuống tóc, vì thế cũng chưa tên Sa Tăng, bấy giờ, gã đặt tên cho mình là Sa Tử (hạt cát). Trong Lưu Sa hà có rất nhiều hạt cát, Sa Tử luôn cảm thấy mình chính là cái hạt bé…