DỊCH

CÔN LUÂN – bản dịch

Đây là bản dịch gần hết quyển 4 (Long Du) và một chút quyển 3 (Phá Thành). Tôi ước sao có thể đăng lên toàn bộ, nhưng trong thời hạn bản quyền tôi chỉ có thể làm đến thế này thôi. Mong các bạn đọc vui.

Hồi 61 (Cựu ái nan mẫn)

Hồi 58 (Quần ma loạn vũ)

Hồi 57 (Hạnh lâm y ẩn)

Hồi 56 (Vô pháp vô tướng)

Hồi 55 (Phần hương túy ngọc)

Hồi 54 (Tây Tái long ngâm)

Hồi 53 (Thùy thắng thùy bại) (ai thắng ai bại)

Hồi 52 (Xà khiếu tước lai)

Hồi 51 (Thạch Công sơn đầu)

.

Hồi 50 (Cùng đồ mạt lộ)

Hồi 48 (Hán Thủy kinh đào)