LUẬN,  TRUYỆN

CÔN LUÂN – xếp hạng võ học

 

xep-hang

XẾP HẠNG VÕ HỌC

CÔNG PHU

MÔ TẢ

TÔNG SƯ

XẾP HẠNG

LƯƠNG TIÊU

Như ý ảo ma thủ

Cơ sở võ học Hắc Thủy

Tiêu Thiên Tuyệt

C+

Tam tài quy nguyên chưởng

Đoán ý địch

Công Dương Vũ

A

Võ học thạch trận

Nguồn gốc võ – toán học

Hoa Lưu Thủy

B

Thập phương bộ

Bộ pháp đệ nhất

Lương Tiêu

A+

Đại nghịch tru tâm chưởng

Dụ địch

Tiêu Thiên Tuyệt

A

Kình tức công

Tâm pháp nội công

Lương Tiêu

A

Bích hải kinh đào chưởng

Chưởng pháp

Lương Tiêu

A+

Quy Tàng kiếm pháp

Kiếm pháp đệ nhất

Công Dương Vũ

A+

Thiên hành kiếm pháp

Lương Tiêu

B

Xuyên tâm kiếm pháp

Hàn Ngưng Tử

C+

Bích vi tiễn

Công Dương Vũ

B+

Tu La diệt thế đao

Đao pháp đệ nhất

Tiêu Thiên Tuyệt

B+++

Thừa phong đạo hải

Khinh công đệ nhất

Thích gia

A+

Tinh la tán thủ

Lương Tiêu

A+

Hài chi đạo

Lương Tiêu

A++

Nhân kiếm tương ngự

Lương Tiêu

A++++

CỬU NHƯ

Đại Kim cương thần lực

Thần lực đệ nhất

Cửu Như

A+

Bổng đả thập phương thế giới

Cửu Như

B+

CÔNG DƯƠNG VŨ

Tam tài quy nguyên chưởng

Đoán ý địch

Công Dương Vũ

A

Bích vi tiễn

Công Dương Vũ

B+

Quy Tàng kiếm pháp

Kiếm pháp đệ nhất

Công Dương Vũ

A+

Thái Ất phân quang kiếm

Không rõ

A+++

TIÊU THIÊN TUYỆT

Như ý ảo ma thủ

Cơ sở võ học Hắc Thủy

Tiêu Thiên Tuyệt

C+

Đại nghịch tru tâm chưởng

Dụ địch

Tiêu Thiên Tuyệt

A

Thiên vật nhận

Nội kình đệ nhất

Tiêu Thiên Tuyệt

A+

THÍCH THIÊN PHONG

Thừa phong đạo hải

Khinh công đệ nhất

Tổ truyền

A+

Vô tướng thần châm

Chân khí đệ nhất

Tổ truyền

A+

SỞ TIÊN LƯU

Danh hoa mỹ nhân kiếm

Kiếm pháp đệ nhị

Sở Tiên Lưu

A+