Tiên đài hữu thụ là bộ phim duy nhất trong iQIYI World Conferrence hôm kia được bộ sậu cao cấp của iQIYI ra mặt quảng bá.

Cung Vũ (Founder, CEO)
Vương Hiểu Huy (Chief Content Officer)
Dương Bội (Vice President)
Vu Phi (Head of iQIYI’s Qizheng Studio)

Năm 2023 cũng chỉ có duy nhất một phim được nhận ân huệ này, đó là Liệt diễm.
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.