No public Twitter messages.
Posted by Alex on May - 10 - 2006

TÌNH YÊU đơn giản vậy thôi

Buổi chiều thứ bảy, thời tiết mát mẻ, rất nhiều én nhà bay túa ra, tụ thành đàn trên đường, kiếm thức ăn, đùa nghịch, nhìn xe qua lại….

Categories: DỊCH