May 17 2018

CÁI CHẾT VÀ CÁC NHÀ VĂN NHẬT

Trong các nhà văn Nhật thì có một người tôi thiết tha mong Việt Nam sẽ xuất bản tác phẩm của ổng hơn cả, ấy là Mishima Yukio, tác giả Kim Các Tự. Nhưng tôi cũng không đi vận động ai, vì biết nơi đủ tâm lẫn tầm để làm tác phẩm của ổng, chỉ có Nhã Nam. Mà Nhã Nam thì lại có tiêu chí riêng, chỉ có thể chờ không thể giục. Continue reading

Category: MẠN | LEAVE A COMMENT