April 22 2006

THẤT KIẾM – Giang hồ phi giang hồ

Rất nhiều người nói Thất Kiếm, võ thì mạnh, văn thì yếu, nhiều tình tiết nảy ra hết sức đột ngột. Nhưng một bộ phim điện ảnh vốn dài 4 tiếng, lại bị cắt xén xuống 2 tiếng rưỡi để đem chiếu ở rạp, thì mình cũng chỉ có thể bàn luận về những gì diễn ra trong 2 tiếng rưỡi ấy mà thôi! Continue reading

Category: LUẬN, PHIM | LEAVE A COMMENT