October 27 2015

PARIS THÁNG MƯỜI

Cái này cập nhật tại chỗ bên facebook cách đây bốn hôm, đăng lại ở đây để lưu giữ cảm nghĩ lúc ấy.

 

Người dắt chó, thậm chí dắt đến ba con chó, là một hình ảnh quen thuộc ở Rome và Venice, khi vào siêu thị hoặc nhà băng thì chủ nhân sẽ buộc chúng ngoài hè. May cho chúng là không ở Việt Nam, nơi chủ ra kiểu gì cũng chỉ còn thấy những sợi run rẩy rung rinh đứt, đôi chiếc lông gầy vương mỏng manh. Ở Paris cũng có người dắt chó, nhưng người ngồi với chó còn nhiều hơn. Continue reading

Category: MẠN | LEAVE A COMMENT