No public Twitter messages.
Posted by Alex on Sep - 10 - 2011

NHƯỢC ÁI

Có một thằng, lúc nhỏ vì ghét bỏ mà giết em gái, đem xác vứt xuống giếng. Hôm sau ra kiểm tra, cái xác biến mất rồi.

Categories: DỊCH