April 13 2018

MỘT VÀI MẸO DÙNG INSTAGRAM

Nhân dịp đầu tuần tôi xin chia sẻ với các bạn vài chú í khi dùng Instagram:

Để tạo cách đoạn trong caption
a. Không chừa dấu cách sau kí tự cuối cùng của đoạn trên (không tính emoticon), và
b. Không dùng gạch đầu dòng ở đoạn dưới.
Áp dụng ngay từ khi soạn, chứ publish rồi mới edit là vô ích nhé. Continue reading

Category: MẠN | LEAVE A COMMENT