March 30 2015

CÀ PHÊ ĐỢI MỘT NGƯỜI Cửu Bả Đao

Em biết trai ngọc không? Để có hạt ngọc to bóng bẩy long lanh tự nhiên, con trai phải tiếp nạp dị vật, thiết tha ôm ấp cội nguồn cơn đau cho đến ngày nó trở thành một phần máu thịt, một phần bản thể mình.

A Thác trong Cà phê đợi một người chính là một thứ trai ngọc như vậy.

Thanh xuân của A Thác cũng là thanh xuân mà tôi hằng mong muốn và luôn cố thực hiện cho đến tận hôm nay: mỗi ngày trôi qua đều sinh sinh động động, mỗi người gặp mặt đều sẵn lòng mến mến thương thương, như một câu nổi tiếng trong Cô gà mái xổng chuồng: “Chúng mình bẩm sinh hình dáng khác nhau, cũng không thể hiểu hết ruột gan nhau, nhưng lại có thể yêu thương nhau. Mình kính trọng cậu.” Continue reading