September 19 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 9

Hành cung Bố Cáp Nhĩ Tô Đài.

Các a ca chầu chực bên giường bệnh. Thái y bẩm, hoàng thượng chỉ do tức giận, khí huyết chạy ngược, lần sau đừng tức nữa thì sẽ… Ta phải tự đoán tiếp vì Đại a ca bỗng dưng quỳ thụp xuống, cắt ngang “Nhi thần bất hiếu, không thể chia sẻ nỗi lo với hoàng a ma. Ngay cả hành động làm nhục quốc thể của thái tử, nhi thần tội đáng muôn chết…” Ta phải tự đoán tiếp lần nữa vì Khang Hy cũng cắt ngang, “Tứ a ca”, đoạn bảo chàng cử người canh gác thái tử, còn việc gì khác thì cứ quyết định lấy. Nói xong, ông ném một cái nhìn buồn nôn vào Đại a ca rồi quay mặt đi. Continue reading

Category: LUẬN, PHIM | LEAVE A COMMENT
September 17 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 8

Khang Hy ngắm nghía những chiếc chén thửa. Đúng là minh quân, chỉ nhìn loại hoa mà đoán trúng phóc chén nào dành cho con trai nào, khen ngợi Nhược Hi quan sát tinh tế đánh giá chính xác, rồi hỏi nàng có nhận xét gì về đám con ông. Nhược Hi thận trọng thưa, hiểu con không ai bằng cha, các hoàng tử mỗi người một cá tính muôn hoa đua nở ạ. Continue reading

Category: LUẬN, PHIM | LEAVE A COMMENT
September 16 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 6

Nguyên do khiến Nhược Hi vẫy tay, là con người tuấn tú áo lam này đây:

Dù biết nam nữ kết giao không phải lúc nào cũng vì chuyện trăng gió (có khi là vì làm ăn thôi), nhưng mà, theo dõi ánh mắt họ tìm nhau qua đám đông, cứ cảm thấy tiêng tiếc vì họ lại không yêu nhau chứ lị.

Continue reading

Category: LUẬN, PHIM | LEAVE A COMMENT