No public Twitter messages.

Archive for the ‘DỊCH’ Category

Posted by Alex on Jul - 03 - 2009

NỮ BỘ KHOÁI Ôn Thụy An

[NỮ BỘ KHOÁI – Ôn Thụy An | Alex dịch] 1. VÌ MỘT CÁI CHUÔNG CHÙA, PHẢI CẮN MỘT CÁI CHUÔNG GIÓ Trong chùa Dư Âm trên núi Thượng Phương có một cái chuông lâu đời, tương truyền những khi tế tự, nếu thần linh giáng xuống ngôi chùa cổ này thì cái chuông không  [ Read More ]

Categories: DỊCH
Posted by Alex on May - 10 - 2006

TÌNH YÊU đơn giản vậy thôi

Buổi chiều thứ bảy, thời tiết mát mẻ, rất nhiều én nhà bay túa ra, tụ thành đàn trên đường, kiếm thức ăn, đùa nghịch, nhìn xe qua lại….

Categories: DỊCH
Posted by Alex on Mar - 10 - 2006

Chuyện tình LY và NƯỚC

What’s love? What’s it on earth? Why do you give it up when everything never returns?

Categories: DỊCH