April 17 2013

SAVING GENERAL YANG – giải cứu tướng gia

Saving General Yang (Trung liệt Dương gia tướng 忠烈楊家將 hay Giải cứu tướng gia), về cơ bản được xây dựng trên tích “Tam anh trận vong” trong Dương gia tướng Diễn nghĩa. Phim bấm máy từ 8.2011, đến 4.4.2013 công chiếu trên toàn thế giới và 19.4 tới đây open beta trên các rạp chiếu Việt Nam. Phim do Hồng Kông sản xuất nhưng tỏ thái độ thân Đài rõ rệt, cái này nói sau. Continue reading

Category: LUẬN, PHIM | LEAVE A COMMENT
April 15 2013

TÂY DU HÀNG MA THIÊN (2) Huyền Trang giã từ sư phụ

[TÂY DU – HÀNG MA THIÊN | Kim Hà Tại – Châu Tinh Trì | Alex dịch]

– Sư phụ, vì sao chúng ta phải trừ ma? – Trên đường đi, Huyền Trang cứ lải nhải hỏi mãi.

– Ma là nỗi sợ, là dục vọng và nhẫn tâm trong lòng chúng ta – Sư phụ luôn trả lời như vậy.

– Sư phụ, ma là gì?

– Vì chỉ có trừ hết ma trong lòng và trên đời thì mới có thể kiến tạo nên thế giới ngập tràn yêu thương.

Continue reading

Category: DỊCH | LEAVE A COMMENT
April 15 2013

TÂY DU HÀNG MA THIÊN (1) Hạt cát trong lòng cát chảy

[TÂY DU – HÀNG MA THIÊN | Kim Hà Tại – Châu Tinh Trì | Alex dịch] Lưu Sa hà quanh năm nước đục ngàu ngàu, vĩnh viễn không nhìn thấy đáy. Cũng như sống trong nước ấy, vĩnh viễn không nhìn thấy nhân gian vậy.

Sa Tăng thường tĩnh tọa dưới đáy nước, ngẫm nghĩ những vấn đề gã nghĩ mãi không thông.

Năm ấy gã còn chưa xuống tóc, vì thế cũng chưa tên Sa Tăng, bấy giờ, gã đặt tên cho mình là Sa Tử (hạt cát).

Trong Lưu Sa hà có rất nhiều hạt cát, Sa Tử luôn cảm thấy mình chính là cái hạt bé mọn và cô độc ấy, chìm lỉm trong hỗn độn, bởi vì bên cạnh có vô số cá thể tương đồng, nên không ai biết được sự tồn tại của gã, cũng không ai quan tâm xem gã lai lịch thế nào. Continue reading

Category: DỊCH | LEAVE A COMMENT