March 5 2013

TỪNG THỀ ƯỚC, lời hẹn thề vỡ nát giữa hai tay

Từng thước là một tác phẩm lấy đề tài lạ, của Đồng Hoa. Thực ra, những câu chuyện lấy bối cảnh thần thoại thế này vốn đã đầy rẫy, cả trên màn ảnh lẫn trong sách vở. Nhưng với Đồng Hoa, một người thường hay viết những tiểu thuyết đề tài cung đình cổ trang, hoặc hiện đại đô thị, thì bối cảnh thần thoại thế này là lần đầu. Thoạt đầu, tôi vốn cũng chẳng hào hứng với câu chuyện này cho lắm. Bởi với tôi, thần tiên vốn trường sinh bất lão, hay dù có sinh có diệt đi nữa, thì thọ mệnh cũng dài đằng đẵng, thời gian đằng đẵng ấy, đủ để làm phai nhạt tất cả đau đớn, bi kịch, hóa giải những khúc mắc tưởng chừng không cách nào tháo gỡ được.

Continue reading