Có một thằng, lúc nhỏ vì ghét bỏ mà giết em gái, đem xác vứt xuống giếng. Hôm sau ra kiểm tra, cái xác biến mất rồi.

Năm năm sau, vì cãi cọ mà giết bạn, đem xác vứt xuống giếng. Hôm sau ra kiểm tra, cái xác lại biến mất.

Mười năm sau, vì mâu thuẫn mà giết đồng nghiệp, lại đem xác vứt xuống giếng. Hôm sau ra kiểm tra, không thấy xác đâu cả.

Hai mươi năm sau, thấy mẹ tuổi tác đã cao không tự chăm sóc được bản thân, bèn giết đi, đem xác vứt xuống vẫn cái giếng đó. Hôm sau ra kiểm tra, lần này cái xác không biến mất.
Ngày thứ ba, thứ tư, cái xác vẫn không biến mất.
Ngày thứ chín, thứ mười, cái xác vẫn còn nguyên.

Tại vì…

 

Bài liên quan: