September 27 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 13

Nhược Hi vào đến lán, thấy chi chít khắp nơi là những cây nhài đơm hoa trắng. Về nhài, tôi có một ấn tượng rất sâu và buồn gần hai mươi năm nay, kể từ khi đọc Câu chuyện mơ trong giấc mộng của Nhất Linh. Bởi vậy không khỏi thắc mắc vì sao Bát a ca tặng hoa này? Trong rất nhiều ý nghĩa tìm được, tôi thấy ý nghĩa dưới đây tương đối phù hợp: hoa nhài tiếng Trung là mạt lị (moli), chỉ xét phiên âm thì giống như mạc li (moli), có nghĩa là “đừng xa nhau”.

Continue reading

Category: LUẬN, PHIM | LEAVE A COMMENT