No public Twitter messages.

Archive for September 27th, 2011

Posted by Alex Posted on Sep - 27 - 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 13

Nhược Hi vào đến lán, thấy chi chít khắp nơi là những cây nhài đơm hoa trắng. Về nhài, tôi có một ấn tượng rất sâu và buồn gần hai mươi năm nay, kể từ khi đọc Câu chuyện mơ trong giấc mộng của Nhất Linh. Bởi vậy không khỏi thắc mắc vì sao Bát  [ Read More ]

Categories: LUẬN, PHIM

Sponsors

  • .
  • .
  • .
  • .