No public Twitter messages.

Archive for September 26th, 2011

Posted by Alex Posted on Sep - 26 - 2011

BỘ BỘ KINH TÂM – câu chuyện hậu trường (1)

Xong rồi!

Categories: DỊCH
Posted by Alex Posted on Sep - 26 - 2011

Bát phúc tấn QUÁCH LẠC LA thị

Minh Tuệ chết thiêu có thể xếp vào cái chết thảm khốc thứ hai trong Bộ bộ kinh tâm. Vĩnh Hiến lục chép: “(Ung Chính) sức cho vợ tên dân đen Doãn Tự tự tận, thiêu cốt vứt tro.” Trên mạng có rất nhiều tiểu thuyết thêu dệt quan hệ giữa Ung Chính và Bát  [ Read More ]

Categories: MẠN

Sponsors

  • .
  • .
  • .
  • .