September 23 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 35

Nhai lại: giá Bộ bộ kinh tâm tiến hành theo kiểu cuốn chiếu như phim Hàn vẫn làm thì không khí nóng hơn biết bao nhiêu. Vô tuyến mới chiếu tập 26 mà trên mạng đã rò ra nguyên bộ. Tôi bắt đầu ngừng theo dõi truyền hình Hồ Nam từ tối qua, vì định lực kém, không kìm được tò mò nên đã lên youtube gặm sạch sẽ rồi. Tính từ hôm khởi chiếu đến nay, niềm háo hức chờ mong bấm đốt ra chưa đầy nửa tháng. Continue reading