No public Twitter messages.

Archive for September 20th, 2011

Posted by Alex on Sep - 20 - 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 11 (1)

Bát a ca giật cương quay ngựa mà mắt con ngựa giả nó đờ trệ nhìn mọc hết cả lông gà lông vịt lên. Mẫn Mẫn thấy Nhược Hi thần tình hoảng hốt, biết rằng hôm nay chẳng còn tập tành gì được nữa, bèn đề nghị đưa nàng về trại, Bát a ca nói  [ Read More ]

Categories: LUẬN, PHIM
Posted by Alex on Sep - 20 - 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 10

Khang Hy không kiên nhẫn nghe Nhược Hi nói hết, nhưng ông cũng không giận dữ. Nhược Hi đi rồi, Lý Đức Toàn biện bạch hộ, rằng Nhược Hi được sủng ái nên hơi quá phận, chứ thực ra chỉ muốn lo nghĩ cho chủ nhân mà thôi.

Categories: LUẬN, PHIM