September 20 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 11 (1)

Bát a ca giật cương quay ngựa mà mắt con ngựa giả nó đờ trệ nhìn mọc hết cả lông gà lông vịt lên. Mẫn Mẫn thấy Nhược Hi thần tình hoảng hốt, biết rằng hôm nay chẳng còn tập tành gì được nữa, bèn đề nghị đưa nàng về trại, Bát a ca nói đằng nào chàng cũng về, để chàng đưa cho tiện. Từ đây trở đi chúng ta sẽ được tận hưởng đôi chút thời gian đẹp như ngàn năm cổ tích, như trăm năm sóng xô, tìm trong giấc mơ đôi mình, và muốn cap tất cả các hình thì mới thỏa mãn sung sướng được. Mềm rủ đi trong vòng tay chàng, nàng quyết định dung túng cho tình cảm thắng lý trí một lần, I don’t care who you are, where you’re from, what you did, as long as you love me. Bát a ca thừa kinh nghiệm để nhận ra, bèn cất cao khúc ca: “Trong tim em, quả nhiên có ta.” Continue reading

Category: LUẬN, PHIM | LEAVE A COMMENT