No public Twitter messages.

Archive for September 19th, 2011

Posted by Alex Posted on Sep - 19 - 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 9

Hành cung Bố Cáp Nhĩ Tô Đài. Các a ca chầu chực bên giường bệnh. Thái y bẩm, hoàng thượng chỉ do tức giận, khí huyết chạy ngược, lần sau đừng tức nữa thì sẽ… Ta phải tự đoán tiếp vì Đại a ca bỗng dưng quỳ thụp xuống, cắt ngang “Nhi thần bất hiếu,  [ Read More ]

Categories: LUẬN, PHIM

Sponsors

  • .
  • .
  • .
  • .