No public Twitter messages.

Archive for September 15th, 2011

Posted by Alex Posted on Sep - 15 - 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 5

Mọi người liếc lại một chút phần cuối bài recap tập 4, từ chỗ Thập tam a ca mang Nhược Hi vào rừng. Tại Alex xem liền tù tì mấy tập nên kể hơi bị lẫn, vừa đính chính xong!

Categories: LUẬN, PHIM

Sponsors

  • .
  • .
  • .
  • .