No public Twitter messages.

Archive for September 13th, 2011

Chưa recap được tập 6, nhưng có một đoạn cực vui mà không kể về nó luôn, ngay, lập tức thì không thể chịu được. Đấy là đoạn trả lời “phỏng vấn” kinh điển và độc quyền mà Tứ a ca dành cho Nhược Hi. Nó lý giải cho một thắc mắc của tôi từ  [ Read More ]

Categories: MẠN
Posted by Alex on Sep - 13 - 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 3

Tứ a ca chưa biết làm thế nào để ở khoảng cách xa thế này Nhược Hi vẫn nhìn rõ và hiểu được cảm xúc trong cặp mắt bồ câu ngủ của mình, thì có kẻ bước ra bao lơn, vô tình phá vỡ luồng nhỡn tuyến đang lặng thầm phóng từ lầu nam sang  [ Read More ]

Categories: LUẬN, PHIM
Posted by Alex on Sep - 13 - 2011

Cung tỏa tâm ngọc 2 – CUNG TỎA CHÂU LIÊM

Đây chắc sẽ là bài cuối về Cung tỏa tâm ngọc, vì rằng ngôi đầu trong Nam nhân bảng của A đã có chủ mới. Tứ a ca phiên bản Hà Thạnh Minh không còn đủ sức hấp dẫn nữa rồi lol.

Categories: MẠN