September 12 2011

BỘ BỘ KINH TÂM tập 2

Tập 1 của Bộ bộ kinh tâm chủ yếu giữ vai trò mở màn, giới thiệu hoàn cảnh và phác họa chân dung nhân vật, chưa bộc lộ nhiều về phong cách. Chẳng rõ về lâu về dài, biên kịch và đạo diễn định hướng ra sao, muốn chuyển tải không khí định mệnh của câu chuyện bằng cách nào, chứ riêng tập 2, phải nói là một tập đậm đặc chất hài tình Quỳnh Dao mà nếu là độc giả trước khi là khán giả của Bộ bộ kinh tâm, nhiều người sẽ hơi hơi ngỡ ngàng. Continue reading

Category: LUẬN, PHIM | LEAVE A COMMENT