No public Twitter messages.

Archive for June 3rd, 2011

Posted by Alex Posted on Jun - 03 - 2011

LỜI THÚ NHẬN CỦA EVA

Đi xuống nhà lấy cái kẹo ăn, chợt nghe mẹ bảo: Thằng này không đẹp lắm nhưng dễ thương. Phải quay ngay sang nhìn vô tuyến xem là thằng nào, vì từ xưa đến giờ mẹ khen có mỗi hai thằng dễ thương, một là Cha In Pyo, hai là Huỳnh Hiểu Minh. Lần này,  [ Read More ]

Categories: LUẬN, PHIM

Sponsors

  • .
  • .
  • .
  • .