Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau. Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều… Không phải xuyên việt là sẽ kết thúc đoàn viên. Không phải xuyên việt là thay đổi được lịch sử. Xuyên việt, nhiều khi chỉ là cái cớ để đóng khung định mệnh vào bi kịch mà thôi. Bản dịch của câu chuyện buồn này, bắt nguồn từ hứng thú với một bộ phim vui…

 

BỘ BỘ KINH TÂM

Đồng Hoa

Alex dịch (với sự cho phép của tác giả)

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,

 

 

 

Bài liên quan: