January 17 2011

NHƯ Ý PHƯỜNG Thẩm Anh Anh

[NHƯ Ý PHƯỜNG – Thẩm Anh Anh | Alex dịch, với sự cho phép của tác giả]

Hồi thứ nhất

Chiếc kim hình lưỡi liềm

Đao chém vào vai, máu chảy xối xả. Hà Tiểu Kiều không khỏi lo lắng. Khi chia tay ở cửa rừng Họa Mi, Mộ Dung có nói sư tỷ Lâm Như Ý của chàng đang điều hành một dược phường mang tên nàng tại thị trấn Thanh Thủy, dặn cô đến đó tìm. Kết quả là cô đang ở cái thị trấn nho nhỏ ấy đây, nhưng loay hoay tìm kiếm suốt cả ngày, tới tận lúc mặt trời xế bóng mà cũng không ai biết phường thuốc Như Ý ở đâu cả. Continue reading

Category: DỊCH | LEAVE A COMMENT