[NHƯ Ý PHƯỜNG – Thẩm Anh Anh | Alex dịch, với sự cho phép của tác giả] Hồi thứ nhất Chiếc kim hình lưỡi liềm Đao chém vào vai, máu chảy xối xả. Hà Tiểu Kiều không khỏi lo lắng. Khi chia tay ở cửa rừng Họa Mi, Mộ Dung có nói sư tỷ Lâm […]

Continue Reading...