THÊM VÀO NGÀY 1 THÁNG BẢY: Xin lỗi các bạn của A, thời gian họp báo dự kiến lùi sang tuần sau mất rồi. Có gì sẽ nhắn tin tới từng bạn vậy. :|

Mấy tháng nay vừa bận vừa lười nên chẳng ngó ngàng gì đến blog. Thật là áy náy.

Hôm nay có một tin vui muốn chia sẻ với mọi người. CÔN LUÂN đã phát hành tuần trước ở Hà Nội (trọn bộ 7 cuốn), hiện đang trên đường vào Nam, chắc là trong tuần sẽ vào tới nơi.

Thứ Năm này (2 tháng Bảy năm 2009) là buổi họp báo CÔN LUÂN ở Hà Nội. Nếu ai thu xếp được thời gian thì kính mong tới dự để cổ vũ Alex và Côn Luân. Cảm ơn vạn bội.

Giờ giấc và địa điểm họp báo sẽ được xác nhận vào ngày kia (thứ Tư 1 tháng Bảy).