No public Twitter messages.

Archive for June 29th, 2009

Posted by Alex Posted on Jun - 29 - 2009

CÔN LUÂN – họp báo

THÊM VÀO NGÀY 1 THÁNG BẢY: Xin lỗi các bạn của A, thời gian họp báo dự kiến lùi sang tuần sau mất rồi. Có gì sẽ nhắn tin tới từng bạn vậy. :|

Categories: MẠN

Sponsors

  • .
  • .
  • .
  • .