No public Twitter messages.

Archive for May, 2009

Posted by Alex Posted on May - 15 - 2009

CỰC HÌNH

Lần đầu tiên gặp người đó, tôi đã cảm thấy y có vẻ khác thường. Nói chung, ta hay thấy lạ về một người bởi vẻ ngoài đặc biệt hoặc hành động trái thói của y. Nhưng người này khác thường không phải vì hai điểm trên, mà vì nguyên nhân khác.

Categories: MẠN

Sponsors

  • .
  • .
  • .
  • .